Ömer Demir

1963 Tarihinde Of/Trabzon’da doğdu. ODTÜ Kamu Yönetimi bölümünden 1988 yılında lisans, 1990’da yüksek lisans, 1993 yılında da Anadolu Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalından doktora derecesi almış, 1996 yılında doçent, 2009 yılında da profesör olmuştur. Anadoolu, Kırıkkale, Çankırı Karatekin ve Yıldırım Beyazıt üniversitelerinde öğretim elemanı olarak çalışan Ömer Demir; 2003-2005 yılları arasında DİE Başkanı, 2005-2008 yılları arasında TÜİK Başkanı, 2008-2011 yılları arasında YÖK Başkanvekili olarak görev yapmıştır. Ömer Demir’in diğer görevleri arasında TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu Yürütme Komitesi Üyeliği (2005-2008), Anadolu Ajansı TAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği (2007-2008), SESTRIC Yönetim Kurulu Üyeliği (2003-2008), ÖSYM Yönetim Kurulu Üyeliği (2011), Bologna Follow Up Grup Üyeliği (1998-2011), EQAR Register Yönetim Kurulu Gözlemci Üyeliği de (2010-2011) bulunmaktadır. Ömer DEMİR’in yayınlanan kitaplarından bazıları şunlardır. Küresel Rekabette Etkin Devlet, Türkiye İçin Etkin bir Devlet Oluşturma İmkanı, Ankara Nobel Yayın Dağıtım, 2003; İktisat ve Ahlak, Liberte Yayınları, 2003; Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, Serbest Piyasa Devriminin Serüveni, (Metin TOPRAK, Murat Doğanlar, Ekrem Dönek, Mustafa Acar ve Ömer Açıkgöz ile birlikte), Siyasal Kitapevi Y., 2001; Devlet Piyasa ve Rekabet: İktisatta Seçme Yazılar, (derleme) Değişim Kitabevi Yayınları, 2000; Kurumcu İktisat, Vadi Yayınları, 1996; İktisat Metodolojisi, İkinci Baskı Sentez Yayıncılık, 2012; Sosyal Bilimler Sözlüğü, (Mustafa Acar ile beraber) altıncı baskı, Adres Yayınları, 2005; Bilim Felsefesi, Beşinci Baskı, Sentez Yayınları, 2012; İktisatta Yöntem Tartışmaları, (Derleme) Vadi Yayınları, 1996. 07.03.2012 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.Dr.Ömer Demir 12 Eylül 2011 tarihinden itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.