Nureddin Sevin

Nureddin Sevin

(1900- 17 Eylül 1975): Yazar. İstanbul’da doğdu. Robert Kolej’i ve Erkek Muallim Mektebini bitirdi. İngiltere’de tiyatro öğrenimi gördü. 1923’te yurda döndükten sonra İstanbul Erkek ve Kabataş Erkek liselerinde, Siyasal Bilgiler Fakültesinde, Devlet Konservatuvarında ders verdi. İstanbul’da öldü. Beşiktaş’ta Yahya Efendi Mezarlığında gömülüdür.

Şiirler, operetler, piyesler yazdı. Türk gölge oyunları üzerine araştırmalar, Batı edebiyatından çeviriler yaptı. Çevirileri arasında Shakespeare, Oscar Wilde, Bernard Show’un eserleri de yer alır.

Şiirleri: Mir’at-ı Şikeste (1920). Oyunları: Gazan (Üç perdelik manzum operet librettosu, 1938), Keçi Anne ile Yavruları (1945), Alexius’un Sancıları (1968), Nilüfer (1969). İncelemeleri: Pedagojik Temsiller (1938), Milletlerarası Fonetik İşaretleriyle Konuşma Dilimiz (Turgut Erem ile, 1947), Müslüman Çocuğun Destanı (Nurettin Artam ile, 1948), Üniversitelilerin Karagün Destanı (1960), Türk Gölge Oyunu (1968), 13 Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir Bakış (1973).

Shakespeare’de ve Oscar Wilde’dan, B. Show’dan eserler de çevirmiştir.