Nihat Hatipoğlu

Nihat Hatipoğlu

11 Mayıs 1955’te Diyarbakır’da doğdu. Çocukluğu Diyarbakır’da geçti. Babası Haydar Hatipoğlu’nun müftülük görevindeki tayinlerinden dolayı birçok şehir değiştirdi. İlkokulu Siirt ve Malatya’da okudu. 1975 yılında Uşak İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Fark derslerini vererek Uşak Lisesinden de diploma aldı. 1981’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1995 yılında aynı fakültenin Hadis Ana Bilim Dalı’nda "Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı teziyle doktora yaptı. 2000 yılında doçent ve 2012 yılında da profesör oldu. 

1985 yılında gittiği Mısır’da iki yıl kalarak burada Arapça eğitimi aldı.  1981-1985 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Kursları Müdürlüğü (İzmir), 1990-2005 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı, 2011-2016 yılları arasında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği görevlerinde bulundu.

 Kanal A’da 5 yıl dini programlar hazırlayıp sundu. Ankara’da yayın yapan iki radyoda 10 yıl süreyle sohbet programı yaptı. 2004 yılında Flash Tv’de, 2005 Ramazan ayında Star Tv’de sahur programı hazırlayıp sundu. 2006 yılında Star Tv de "Dosta Doğru" iftar ve sahur programlarını gerçekleştirdi. ATV’de haftalık sohbet programları yaptı. Yazı ve makaleleri, Panel, Diyanet, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.

10 Mart 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından YÖK Yönetim Kurulu üyeliği görevine ve 2019’da da Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

KİTAPLARI:

1.Fitneler (1997): Hatipoğlu, Ahmed İzzüddin el Beyânûnî’nin, el Fiten adlı eserinin tercümesi olan Fitneler kitabında, bir Müslüman’ın yaşamı boyunca karşısına çıkabilecek her türlü fitne durumlarını Kur’an ve sünnettin kaynaklığında ortaya koyarak Müslüman’ı maddi ve manevi yönde imtihanlara karşı uyardı. Tercümesinde kitabın orijinalliğini azami şekilde korumaya çalışan Hatipoğlu, müellifin eserinde bahsettiği hadisleri kaynakları açısından inceleyip tashihini yaptı ve bazı ayetlerin tefsirlerini de diğer tefsir kaynaklarından yararlanarak zenginleştirdi. 

2.Ashaptan Bir Demet (1997): Kur’an-ı Kerim’in indirildiği dönemdeki İslami anlayış ve hayat tarzını öğrenmenin en pratik yolunun, Ashab-ı Kiram’ın hayatını öğrenmek olduğunu belirten Hatipoğlu, bu amaç doğrultusunda yazdığı eserinde, önemli sahabeleri belirli özellikleriyle tanıttı. Heysemi’nin Mecmeuz- Zevâid adlı eserindeki, sahabelerin, takva, züht ve samimiyetleriyle ilgili özelliklerini öne çıkaran rivayetleri esas alan Hatipoğlu, diğer siyer kitaplarından da faydalanarak bu şahsiyetlerin hayatlarının inceledi ve az bilinen hususiyetlerini ortaya koymaya çalıştı. 

3.Asr-ı Saadette Müşrik ve Münafık Liderler (1999): Hz. Peygamber’in tebliğ görevindeki mücadelelerini anlayabilmek için ona karşı olan müşriklerin liderlerin bireysel ve teşkilatlı şekilde yaptıkları zulümleri, inatlarını, şirkte ısrarlarını bilmek gerektiğini belirten Hatipoğlu bu eserinde, Hz. Peygamber’in davasında kararlı oldukça müşriklerin, düşmanlıklarının ne derecelere ulaştığını gözler önüne serdi. Müslüman şahsiyetlerin, Hz. Peygamber’i örnek alarak sabırlı ve mütevazı bir şekilde davranıp hiçbir durumda ruhi iradesini kaybetmemesini öğütledi ve en önemli hedefin Allah’a kulluk olması gerektiğini belirtti.

4.Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü (1999): Kur’an’ı anlamada sünnetin önemini ele alan kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm sünnetle ilgili tanımlardan ve sünnette ihtilafa düşülen konulardan, ikinci bölüm Kur’an ve sünnetin bağlantısından bu bağlamda Hz. Peygamber’in konumundan, üçüncü bölüm ise Kur’an’ı daha doğru anlamada yardımcı olan hadislerden, oluşmaktadır. Hatipoğlu bu eserinde Kur’an’da geçen konuların sınırlarını çizdikten sonra hadislerin nerede, hangi amaçla ve ne kadar bu sınırı genişlettiğini, Kur’an ile hadislerin arasındaki farkı belirterek açıkladı. Hadislerin Kur’an’ı açıklamada getirdiği ek hükümleri belirtti ve bunu itikat, ibadet ve ceza konuları ile sınırlandırdı. Kur’an ve hadisler karşılaştırılırken aralarındaki irtibata işaret etmek amacıyla, mezheplerin bu konudaki görüşlerine yer verdi. 

5.Ebu Zür’a er-Razi ve Hadis İlmindeki Yeri (2000): Cerh ve ta’dil ilminde döneminin önde gelen 32 âlimlerinden Eb’u Zur’a er-Râzî’den ve hadis ilminde yaptığı çalışmalardan bahsetti. 

6.Hz. Peygamberle İslam’ı Doğru Anlamak (2006): Hz. Peygamber’i ve onun hadislerini gereksiz görüp devre dışı bırakarak din üzerinde oynamaya çalışanlarla ilgili konuların yer aldığı eserinde, hem bu oyunu bozmak üzere hem de ortaya çıkan soruların cevabını, akademik bir şekilde ama herkesin anlayacağı bir üslup ile vermek üzere hazırladı.

7.Saadet Asrından Damlalar (2008): Bu eserinde, İslam’a yakıştırılan birtakım kötü sıfatların, aslında İslam’ı doğru yaşayamayan insanlardan kaynaklanan bir hata olduğunu belirtti. Hatipoğlu bu hatanın ortadan kaldırılması için tüm insanları, barışa, sevgiye, anlayışa ve rahmete davet ederek Hz. Peygamber’in yaymaya çalıştığı asıl İslam’ı aktarmayı amaçlayarak bu eseri kaleme aldı.

8.Sevgi Dininden Yansımalar (2009): Hz. Peygamber’in ve sahabenin günlük yaşamlarında İslam ile olan irtibatlarının ve İslami yaşam tarzının örneklerinin sunulduğu eserde, İslam’ın Müslümanlar arasında tesis ettiği sevgi, merhamet, diğerkâmlık gibi özellikleri ön plana çıkararak kaleme aldı. 

9.Dört Halife (2010): Hz. Peygamber’in vefatından sonra, İslam toplumunu idare görevinde bulunan dört büyük halifenin hayatının özünden, ibret alınacak durumların anlatıldığı, her yaş grubunun anlayabileceği üsluba sahip bu eser, Hatipoğlu’nun sesli ve görüntülü yayınlarının, çeşitli yöntemler ve çalışmalarla yazı diline uyarlandı ve cepte taşınacak şekilde, kolayca okunacak biçimde kitaplaştırıldı.

10.O’nu Nasıl Sevdiler (2010): Hz Peygamber’e duyulan sevginin boyutlarını anlayabilmek adına kaleme alınan eser, tüm varlıklar tarafından beslenen sevgiyi gözler önüne seren, Hz. Peygamber’in ya da sahabenin bizzat yaşadığı/anlattığı olaylardan örnekler aktardı.

11.Gökteki Yıldızlar (2010): Bu eser Hatipoğlu’nun sesli ve görüntülü yayınlarının yazı diline çevrilerek ve kitap hâline getirilmesiyle oluşturuldu.

12.Nihat Hatipoğlu’nun Kaleminden Günlük Dualar (2010): Duaların yer aldığı eser, Hz. Peygamber’in farklı nedenlerle yaptığı ve Müslümanlara da yapılmasını tavsiye ettiği dualardan seçilerek oluşturuldu. Hatipoğlu duaları derlerken, aynı dua hakkında yapılan birkaç rivayetten en derli olanı seçmeye dikkat etti ve duaların fazileti üzerinde durdu. İçindekiler bölümünde dualar, konularına göre alfabetik sırayla verildi.

13.Barış Elçisinden Rahmet Dokunuşları (2010): Bu eserde Hz. Peygamber’in yüce ahlakını ve hayatını anlattı. Hz. Peygamber’in son konuşmalarına ağırlık verdi. 

14.Allah’ı Bildiğimi Sanırdım (2011): İslamiyet’in doğuşu ve temel bilgiler, gündelik yaşam, ölüm, özel hayat, oruç, namaz gibi bölümlere ayrılan eserde, bu başlıklar altında insanların aklına takılabilecek sorular cevaplandırıldı. 

15.Rahmete Firar Etmek (2011): Gündelik yaşamda İslam’ın nasıl yaşanması gerektiğine ışık tuttu. Eserde, günlük olaylar karşısında tek amacı Allah’ın rızasını kazanmak olan Müslüman bireye, doğru duygu düşünce ve davranışın ne olduğu hakkında yol gösterdi. 

16.Büyüklerin Duaları (2011): Hatipoğlu bu eserinde, Peygamberlerin, dört büyük halifenin, sahabenin, hanım sahabenin, âlimlerin ve arifelerin duaları ve özel dualarını aktardı. 

17.Kur’an ve Sünnet Işığında Felaketler ve Deprem (2011): Eser üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde "Allah’ın Kudretini Kavramak" ana başlığı altında, kevni kanunlar, sünnetullah, kader ve tevekkül gibi kavramlar açıklandı. İkinci bölümde "Eski Milletler ve Sünnetullah" başlığı altında, helak olan kavimler ve helak olma sebepleri/işledikleri günahlar aktarıldı. Üçüncü bölümde de "Deprem" başlığı altında, İslam tarihinde gerçekleşen depremler ve Hz. Peygamber ve sahabenin depreme karşı tutum ve davranışlar hakkında bilgi verildi.

18.İslam’la Yüzleşmek 2012: Bu eserinde Müslümanların, İslam’ı yanlış yaşadıkları için  mutsuz olduğunu belirtti. Bu sebeple Müslümanların uyanıp silkinmesi ve özüne dönmesinde yardımcı olabilmesi için bu eseri hazırladı. Eser, dört bölümden oluşmaktadır. Hatipoğlu, "Hz. Muhammed (sav) Hakkında", "Dini Günler ve İbadetler Hakkında", "İslam Büyükleri Hakkında", "Günümüz ve Dünya Meseleleri Hakkında" bölümlerinde bu konularla ilgili bilgiler ve tavsiyeler sundu. 

19.Hz. Peygamber ile Kur’an’ı Doğru Anlamak (2015): Hatipoğlu’nun 2006 yılında yayınlanan Hz. Peygamberle İslam’ı Doğru Anlamak adlı eserindeki bazı bölümlerin genişletilerek Hz. Peygamber ile Kur’an’ı Doğru Anlamak adıyla 2015 yılında tekrar yayınlandı.

KASET, CD VE VCD’LERİ:

Anneye Özlem ve Peygambere Özlem (23.05.1995 Kaset). 

Cehennem ve Azap Cennet ve Nimetleri (23.05.1995 Kaset). 

Kerbela 23.05.1995 Kaset. 

Resullahın Kefenlenmesi ve Defni (23.05.1995 Kaset).

Kabir ve Ötesi(23.05.1995 Kaset).

Hz. Ali ve İlim (23.05.1995 Kaset). 

Hz. Ömer ve Sehadet (23.05.1995 Kaset). 

Resullahın Son 13 Günü (23.05.1995 Kaset). 

Hz. Ebubekir ve Sadakat (23.05.1995 Kaset). 

Hz. Osman ve Çileli Yıllar (23.05.1995 Kaset).

Rüya (23.05.1995 Kaset). 

Tebuk Seferi ve Tövbe(23.05.1995 Kaset).

Anneye Özlem ve Peygambere Özlem (23.05.1995 CD).

Cehennem ve Azap (23.05.1995 CD).

Gökteki Yıldızlar (23.05.1995 CD).

Gökteki Yıldızlar 1 

Hz. Hamza (r.a.) (23.05.1995 CD).

Gökteki Yıldızlar 2 

Hz. Zulbicadeyn (r.a.) (23.05.1995 CD).

Gökteki Yıldızlar 3 

Hz. Hubeyb bin Adiyy (r.a.) (23.05.1995 CD).

Gökteki Yıldızlar 4 

Hz. Sabit Bin Kays (23.05.1995 CD).

Gökteki Yıldızlar 5 

Hz. Osman bin Mazun (23.05.1995 CD).

Hz. Ali ve İlim (23.05.1995 CD). 

Hz. Osman ve Çileli Yıllar (23.05.1995 CD). 

Hz. Ömer ve Sehadet (23.05.1995 CD). 

Hz. Ebubekir ve Sadakat (23.05.1995 CD). 

İşkence Yılları ve Mekke (23.05.1995 CD). 

Kerbela-Hz. Hasan ve Hüseyin Peygamberin İki Gülü (23.05.1995 CD). 

Nasıl İman Ettiler? 

Resule Sevgi (23.05.1995 CD). 

Resulullahın Kefenlenmesi ve Defni (23.05.1995 CD). 

Resulullahın Son 13 Günü (23.05.1995 CD). 

Rüya (23.05.1995 CD). 

Sahabenin 36 Cömertliği (23.05.1995 CD).

Anneye Özlem ve Peygambere Özlem (23.05.1995 VCD).

Asrı Saadetten Altın Sayfalar (23.05.1995 VCD). 

Bedir ve Merhamet (23.05.1995 VCD). 

Cennet ve Nimetleri (23.05.1995 VCD). 

Dört Halife ve Peygamber’in iki Gülü (23.05.1995 VCD). 

Hz. Ali ve İlim (23.05.1995 VCD).

Hz. Ebubekir ve Sadakat (23.05.1995 VCD). 

Hz. Osman ve Çileli Yıllar (23.05.1995 VCD). 

Hz. Ömer ve Şehadet (23.05.1995 VCD). 

İşkence Yılları ve Mekke (23.05.1995 VCD). 

Kabir ve Ötesi (23.05.1995 VCD). 

Kerbela-Hz. Hasan ve Hüseyin Peygamberin İki Gülü (23.05.1995 VCD). 

Mahşer ve Şefaat (23.05.1995 VCD).

Nasıl İman Ettiler? (23.05.1995 VCD). 

Resule Sevgi (23.05.1995 VCD). 

Resulullahın Kefenlenmesi ve Defni (23.05.1995 VCD). 

Resulullahın Son 13 Günü (23.05.1995 VCD). 

Rüya (23.05.1995 VCD). 

Sahabenin Cömertliği (23.05.1995 VCD). 

Tebuk Seferi ve Tövbe (23.05.1995 VCD).

Kaynak: Fuat Özuğurlu, Yüksek Lisans Tezi, “Yaygın Din Eğitimi Açısından Dinî İçerikli Tv Programlarında Aile (Nihat Hatipoğlu Örneği)” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Dinkültürü ve Ahlakbilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı.