Muhittin Taylan

Muhittin Taylan

1910 yılında Sivas’ta doğdu. Ortaöğreni­mini Sivas’ta tamamladı. 1932-1933 öğretim yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. 1934 yılında Ter­can Savcılığına atandı. Değişik ilçe ve illerde savcılık, sulh ceza hâkim­liği ile adalet müfettişliği görevlerinde bulundu. 1955 yılında Yargıtay Üyeliğine atandı. Yargı­tay Üçüncü ve Dokuzuncu Daire Başkanlıklarında bulu­ndu. 1962 yılında Yargıtay Büyük Genel Kurulun­ca Yargıtay İkinci Başkanlığına seçildi. 1 Aralık 1965 ta­rihine kadar anılan görevi yürüten Taylan, bu tarihte, üniversitelerin Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilimler Öğretim Üyelerinin oluşturduğu kurul tarafından gösterilen adaylar arasından Millet Meclisi Genel Kurulunca Ana­yasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmiştir. Taylan, 1971 yılında üstlendiği Başkanlık görevini emekli olduğu 14 Temmuz 1975 tarihine kadar yürütmüş, 19 Ocak 1983 tarihinde vefat etti.