M. Necmettin Hacıeminoğlu

M. Necmettin Hacıeminoğlu

(1932 - 26 Haziran 1996): Yazar, dilci. Maraş’ta doğdu. İlkokulu Darende’nin Aşudu köyünde, ortaokulu Darende ve Osmaniye’de okudu. Adana Erkek Lisesini (1954) ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1959) bitirdi. Öğretmenlik yaptı. 1960’da mezun olduğu bölüme asistan olarak girdi. "Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri" adlı tezi ile doktor (1963), "Türk Dilinde Edatlar" tezi ile doçent (1970) oldu. Bağdat Üniversitesi Türkoloji Bölümünde hocalık yaptı (1972-1973). 1983’te Edebiyat Fakültesinden ayrıldı. 1985’den itibaren Trakya Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsü profesörü olarak ders verdi.

İlk yazısı 1954’te Necmeddin Özdarendeli adıyla Türk Dili’nde çıktı. Sonra dil ve millî kültür konularında Ortadoğu, Hergün, Tercüman, Türk Dili, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Töre, Devlet, Hisar, Türk Edebiyatı, Yeni Düşünce gibi dergi ve gazetelerde yazdı.

Eserleri: Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri (1968), Milliyetçi Eğitim Sistemi (1972), Türkçenin Karanlık Günleri (1972), Türk Dilinde Edatlar (1972), Fuzulî (1972), Milliyetçilik- Ülkücülük-Aydınlar (1975), Türkiye’nin Çıkmazları (1975), Yeni Bir Dünya (Hikâyeler, 1976), Türk Dilinde Fiiller (1984), Karahanlı Türkçesi Grameri (1996), Harezm Türkçesi Grameri (1996).

Bütün eserlerinin yeni baskısını Türk Edebiyatı Vakfı yaptı.