Tuncer Gülensoy

Tuncer Gülensoy

(1939 - ): Yazar, dilci. Uşak’ta doğdu. Uşak Lisesini bitirdi. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdi; iki yıl burada okuduktan sonra A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu (1964). Aynı fakültede ’Moğolların Gizli Tarihi’nde Hal Ekleri ve Cümlede Kullanılan Şekilleri’ adlı tezi ile edebiyat doktoru unvanını aldı (1971). ’Kütahya Yöresi ve Ağızları’ teziyle doçent (1978) oldu. 1988’de profesörlüğe yükseldi. Erciyes Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanlığı ve rektör yardımcılığı yaptı.

Yazı ve şiirleri, Töre, Bayrak, Türk Kültürü, Kültür, DTCF Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, TTK Belleten gibi dergilerde çıktı. Ortadoğu gazetesinde haftalık yazılar yazdı.

Eserleri: Ignace Kunoş/Türk Halk Edebiyatı (1978), Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası (1981), Prof Dr. Ahmet Temir’in Hayatı ve Eserleri (1983), Kürmançı ve Zaza Türkçeleri Üzerine Bir Araştırma (1983), Trabzon Yöresi Türküleri (1985), Çerçeve Programına Göre Hazırlanmış Ders Notları I ve II (1985-1986), Doğu Anadolu Osmanlıcası (1986), Kütahya ve Yöresi Ağızları (1988), Orhun’dan Anadolu’ya Türk Damgaları (1989), Doğu ve Güneydoğu Dil Araştırmaları: Türk ve Kürt Deyim ve Atasözleri (1992), Türkçe Dersleri (1992), Doğu ve Güneydoğu Dil Araştırmaları: Türk ve Kürt Deyim ve Atasözleri (1992), Türkçe Dersleri (1992), Tunceli Yöresi Ağızlarından Derlemeler (Ahmet Buran ile, 1993), Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme (1993), Elazığ ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler (A. Buran ile, 1994), Kürtçe’nin Etimolojik Sözlüğü (1994), Orta Asya’dan Kırım’a (1994), Türkçe El Kitabı (1994), Eski Yazı ve Osmanlıca Dersleri I (1994), Anadolu Türk Yer Adları Kılavuzu (1994), Manas Destanı (2002), Türkiye Türkçesi Ağızları (2003).