Mehmet Çınarlı

Mehmet Çınarlı

Şâir ve yazar. Konya’nın Ermenek ilçesinde doğdu. İlköğ­renimini doğduğu şehirde, ortaöğrenimini Antalya’da, yük­seköğrenimini de Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaptı (1948). Maliye Bakanlığı’nda çeşitli görevler yaptıktan sonra Tetkik Kurulu üyesi oldu. TBMM tarafından Sayıştay üyeliğine tâyin edildi (1967). Günümüz sanatçılarındandır. Lise öğrencisi iken şiir yazmaya başladı. Şiirlerini önce Antalya Gazetesi, Yedigün ve Yarımay dergilerinde, sonra Çınaraltı ve Doğu’da, daha son­ra da arkadaşlarıyla birlikte kurdukları Hisar dergisinde yayımladı.Mehmet Çınarlı, Türk Yurdu, Çağrı, Ilgaz ve Töre dergilerinde de yazdı. . Hisar der­gisinde yayımladığı deneme ve tenkit yazıları Hisar dergisi çevresinde bir şâirler okulunun oluşmasını sağlamıştır. Gü­nümüzün iyi şâirlerinden olan Çınarlı, Yeni Bîr Dünyâ Kur­muşum adlı kitabı ile Türkiye Millî Kültür Vakfı Şiir ödülünü kazandı (1976).Şiir kitapları: 1. Güneş Rengi Kadehlerle (1958), 2. Gerçek Hayali Aştı (1969), 3. Bir Yeni Dünya Kurmuşum (1974). De­nemeleri ve makaleleri; 1. Halkımız ve Sanatımız (1970), 2. Söy­lemek Yaraşır (1978). Sanatçı Dostlarım (Hâtıraları, 1979).