Mary Stuart

8 Aralık 1542de İskoçyada, Linlithgow Sarayında doğdu. Babası İskoçya Kralı V. James, annesi ise Mary adlı bir Fransızdır. V. James kısa süre sonra ölünce, altı günlük hâliyle İskoçyanın Kraliçesi oldu. Tahta geçene kadar ülkeyi vekiller idare etti. Bu fırsattan istifade eden İngiltere Kralı VIII. Henry, Mary altı aylıkken Greenwich Akdinin imzalanmasını sağladı. Buna akde Mary, on yaşına geldiğinde Edwardla evlenecek, İngiltereye taşınacak ve Kral VIII. Henry, Marynin nasıl büyüdüğünü görebilecekti. Fakat Kardinal Beaton buna karşı çıktı ve Maryi İngiltereden uzaklaştırmak istedi. Maryye 9 Eylül 1543te taç giydirildi. Bu durum İskoçya ile İngiltere arasında bir krize yol açtı.

Fransa Kralı II. Henry, Fransa ve İskoçyayı birleştirmek için kendi üç yaşındaki oğlunu Mary ‘yle evlendirmek istedi. Bu teklif kabul edildi. Beş yaşındaki Mary Fransaya gönderildi ve burada eğitim aldı. 1561de ise İskoçyaya döndü. İskoçya o dönemde Katoliklik ve Protestanlık arasında bölünmüştü. Mary bir Katolikti. Onun dönüşü, Protestanlıkı resmî din yapan soylulara ve onları destekleyen İngiltereye karşı bir tehdit oluşturdu.

Mary, İngiliz tahtına yerleşmek için Lord Danleyle 29 Temmuz 1565te evlendi. Elizabeth bu evlilikten endişe duymaya başladı; zira Mary ile Danley, İngiltere tahtının vârisleriydi. Marynin 1566da James adlı bir oğlu oldu. Lord Danley Şubat 1567de öldürüldü. Mary Nisan 1567de Bothwell Kontu ile evlendi. Halkın desteğini yitiren Mary, Moray önderliğinde ayaklananlar karşısında yenildi ve soylularca tahttan indirildi. Lochleven Kalesine hapsedildi ve tahtını bir yaşındaki oğlu Jamese bıraktı. 1568de hapisten kaçarak üvey kardeşi Moraya savaş açtı, ancak Langside Savaşında yenildi. 16 Mayıs 1568de İskoçyayı terk etmek zorunda kaldı. Elizabethin yönetimindeki İngiltereye sığındı.

Elizabethten sonra İngiltere tahtına en yakın vâris olması ve İngiliz Katoliklerinin ayaklanıp Katolik dinini egemen kılma ve Maryyi tahta geçirme planları, Marynin İngiltere için tehlike oluşturmasına ve on sekiz yıl boyunca tutsak bir yaşam sürmesine yol açtı.

Mary, Elizabethe karşı düzenlenen birçok komploya karıştı. Aleyhinde toplanan delillere dayanılarak 1586da ölüme mahkûm edildi. Oğlu, VI. James adıyla İskoçya ve I. James adıyla İngiltere kralı oldu.