Martin Lings

Martin Lings

1909 yılında İngiltere’de doğdu, Önceleri protestandı, sonra ateist oldu. Oxford Üniversitesinde İngiliz edebiyatı okudu. Yirmibeş yaşlarında diğer dünya dinlerini incelemeye başladı. 1938’de tanıştığı Kuzey Afrikalı müslümanlar vasıtasıyla büyük sufi Şeyh Ahmed Alevî eş-Şazelî ile karşılaştı, müslüman oldu. Ebubekir Siraceddin adını aldı. 1939 yılında Mısır’a gitti. Burada Kahire Üniversitesinde, özellikle Shakespeare üzerine on iki yıl ders verdi. 1948’de tekrar İngiltere’ye döndü. Londra Üniversitesinden Arap dili dipnloması aldı. 1955 yılından itibaren İngiliz Müzesi Doğu el yazmalarının (özellikle Arapça) tasnifine iştirak etti. Eserleri arasında: Antik İnançlar Modern Hurafeler, Yirminci Yüzyılda Bir veli- Tasavvuf Nedir ve Onbirinci Saat, Hz. Muhammed’in Hayatı Türkçeye çevrildi. Ayrıca Book of Certainty, Shakespeare in the Light of Sacred art, Quaramic Arts of Calligrapy and Ilumination isimli eserleri vardır.

Üç yılını verdiği "Hz. Muhammed ’in Hayatı" adlı kitabı ile yazar, Pakistan devletince her yıl verilen ’Siret Ödülü’nü kazandı. Eser belli başlı birçok dile çevrilmiş ve büyük ilgi toplamıştır.