Leskofçalı Galib

Leskofçalı Galib

(1828 – 12 Aralık 1867): Divan şairi. Leskofça’da doğdu. Sadaret Mektûbî Kaleminde, Bosna’da, Gümrük Emanetinde çalıştı (1849-1861) Tuna gazetesinde başyazarlık yaptı (1864). İstanbul’da öldü. Kabrinin yeri bilinmemektedir.

Encümen-i Şuarâ topluluğu onun sanatı ve kişiliği çevresinde meydana gelmiştir. Nâilî ve Fehim-i Kadîm’in izinde yürüyen şair dili ve aruzu iyi kullanmıştır. Dört mektubu ve bir divanı bilinmektedir. Divan’ını İbnülemin Mahmut Kemal yayınladı (1917).