Lascelles Abercrombie

Lascelles Abercrombie

İngiliz şairi ve yazarı (Ashton-upon-Mersey 1881 Londra 1938) Romantik şiirlerinin yanı sıra, eleştirileri ve öğreticiliğiyle de ün salan Lascelles Abercrombie, yapıtlarında, özellikle de The sale of St. Thomas (Aziz Thomas’ın Satılışı, 1911) adlı altı perdelik manzum oyununda dramatik monologları büyük bir başarıyla kullanmış, şiirlerini Emblems of Love (Aşkın Simgeleri, 1912) adlı yapıtında toplamıştır. Başlıca eleştiri kitapları arasında Thomas Hardy (1912). The Theory of Poetry (Şiirin Kuramı, 1924), Principles of literary Criticism (Edebi Eleştirinin Kuralları, 1932) sayılabilir.