Kara Abdal

Türk şairi (Konya 1828-Hanya 1885). Konya’daki Şemsi Tebrizi mevlevi dergâhında yetişen Kara Abdal, yurt içinde bir geziye çıkarak (1849), Aydın Güzelhisar’daki Horasani Ali Dede dergâhına bağlandı; sonradan dergâhın şeyhliğini yaptı. Girit’te Hanya mevlevihanesini kurdu. Mevlevilik etkisindeki şiirlerini Divan’ında (1887’de basıldı) topladı.