Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe

(18 Temmuz 1749 - 22 Şubat 1832): Alman şair ve yazar. Saray çevresinden bir ailenin oğludur. Özel dersler alarak yetişti. Yunanca, Latince, İbranice, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca öğrendi. İlk şiirlerini 10 yaşındayken yazdı. Babasının isteği üzerine hukuk öğrenimi gördü; Demirelli Berlichingen (1773) adlı oyunuyla sağladığı başarının ardından, 1774’de, Genç Werther’in Acıları (Die Leiden des Jungen Werthers) adlı romanıyla Avrupa’da ünü arttı. Roman kahramanı genç âşığın kendisini öldürmesi Avrupa gençlerini etkiledi; birçok genç intihar etti. Avrupa’nın en tanınmış yazarları arasına girdi. 1775’de Weimar grandükü Carl August’un daveti üzerine Weimar’a giderek, onun danışmanı oldu. Weimar devletinin Maliye Bakanlığına getirildi. Ayrıca biyoloji, botanik, jeoloji gibi ilim dallarında çalışmalar yaparak canlı varlıkların organik düzenini yöneten kanunları araştırdı. Resmî görevlerinden sıkılıp İtalya gezisine çıktı (1786-1788). Klasik İtalyan sanatını inceledi. Weimar’a döndükten sonra sanat çalışmalarına ağırlık verdi. 1791-1817 arasındaWeimar Tiyatrosu’nun yönetimi dışında resmî görev almadı. 1796’da Schiller’le ortaklaşa, Die Xenien (Şölenler) adlı şiir kitabını çıkardı. İlmî konularda 1790’da bitkilerin değişimi, 1810’da renklerin kavramı kuramı üzerine kitaplar yayınladı. 1808’de Faust’un ilk bölümünün neşrinin ardından Napolyon’dan legion d’honneur nişanı aldı. Sonraki yıllarda bütün enerjisini yarım kalmış eserlerini tamamlamaya ve yeni eserler yazmaya verdi. Faust’un ikinci bölümünü ölümünden birkaç gün önce bitirebildi. Goethe Doğu edebiyatını da yakından incelemiş, İslâm düşüncesini tanımıştı. Alman ve dünya edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Avrupa edebiyatını derinden etkilemiştir.

Türkçeye çevrilen başlıca eserleri: Genç Verter’in Acıları, Faust, Demirelli Şovalye, Hermann ve Dorothea, Seçme Şiirler (Prof. Selahattin Batu), Clavigo Kardeşler (oyun), Stella, Egmont (oyun), İtalya Seyahati, Wilhelm Meister’in Çıraklık Yılları, Gönül Yakınları (Prof. Sadi Irmak), Doğu-Batı Divânı (Yard. Doç. Dr. Bayram Yılmaz, 2005).