Jeppe Aakjaer

Jeppe Aakjaer

DanimarkalI şair (Jylland 1866 - Jenle 1930). Jeppe Aakjaer, Danimarka’nın en ünlü romancı ve şairle¬rindendir. Romanlarında (Vredens Born , 1904) ve şiirlerinde, doğduğu bölgedeki çiftçilerin ve tarım işçilerinin içinde yaşadıkları sert koşulları, sade, dokunaklı bir dille anlatmıştır.