IV. Ivan

Ivan Vasilyeviç, 25 Ağustos 1530da, Moskovadaki Kolomenskoye adlı kraliyet mülkünde doğdu. Korkunç Ivan adıyla da bilinmektedir. Babası III. Vasili, annesi ise Elena Glinskayadır. Üç yaşındayken babasını, sekiz yaşındayken annesini kaybetti. On altı yaşındayken Tüm Rusların Çarı tacını giydi. Böylelikle çar unvanını kullanan ilk Rus hükümdarı oldu. Bu çar unvanı, Ivanın gücünü artırdı. Kendisi artık Tanrının yeryüzündeki gölgesiydi. Taç giyme töreninden sonra Romanovna sülalesinden Anastasia Romanovnayla evlendi. Böylelikle Anastasia Romanovna, Rusyanın ilk çariçesi oldu.

Ivan çarlığının ilk yıllarında modernizasyona ve iyileştirici reformlara yöneldi. Medeni Kanunu düzenledi. Askeriyeyi yeniledi. 1549da, Rusyanın ilk meclisi olan Zemsky Soboru açtı. Bu meclis, toplumun çeşitli kesimlerinden, sivil ve ruhani büyüklerden ve Rus topraklarının temsilcilerinden oluşmaktaydı. 1553te Rusyanın ilk yayınevini kurdu. Aziz Basil Katedralini inşa ettirdi.

Lehistan-Litvanya Birliğiyle savaşılması, Tatar işgaliyle uğraşılması ve deniz aşırı ticaretin Hansa Birliği tarafından engellenmesi, Rusyanın ekonomisini bozdu ve Ivanın politikaları bu nedenle 1560larda değişti. Karısının 1560ta ölmesi ve danışmanı Prena Andrey Kurbskynin Litvanya ordusunda kumandanlık yapmaya başlaması, Ivanın ruh sağlığını olumsuz yönde etkiledi ve Ivan tahttan feragat etmek istedi. Fakat soylu Boyarlar, ülkenin Ivan olmadan yönetilemeyeceğinden endişelenip halktan gelecek bir tepkiden de çekindikleri için, Ivandan tahta geri dönmesini istedi. Ivan ise ancak kendisine mutlak güç verilirse ve kiliseyle konsilin kendi işlerine karışmaması sağlanırsa tahta tekrar geçeceğini açıkladı. Boyarlar bunu kabul etti ve Ivanın opriçnina yönetimi böylelikle başladı.

Ivan, mutlak idareyi ele aldıktan sonra, ülkeyi kendi mülkü ve halka ait bölgeler olmak üzere ikiye ayırdı. Kendi mülküne opriçnina adını verdi. Opriçnina, Çarlığa bağlı gizli bir polis teşkilatı olarak kuruldu. Amaç, Boyarları ortadan kaldırmak ve muhalif olduğu düşünülenleri yok etmekti. Ivan, kendine ait olduğunu düşündüğü topraklardaki Boyarlara, tacirlere ve halka savaş açtı. Opriçninayı 1566da sekiz merkezde örgütledi ve her örgütün başına bir opriçniki atadı.

1570ten sonra ülkede durum kötüleşti. Novgorodda on bin insan vebadan öldü. Salgının yayılması ve Livonya Savaşından beri ülkede açlığın devam etmesi, Ivanın soylulardan şüphelenmesine yol açtı. Ivana göre Novgorod soyluları Rusyadan ayrılacak ve Litvanya Dükalığına geçecekti. Ivan 1570te opriçnina ordusunun şehre yürümesini emretti. Novgorod ve civarındaki köyler yakılıp yağmalandı. Bu katliam beş hafta sürdü ve 60.000in üzerinde insan öldürüldü. Bu katliamdan sonra opriçnina ordusu varlığını devam ettiremedi. Bunun sebebi, opriçnina ordusunun 1571-72 Rusya-Kırım Savaşında düzenli ordunun yanında vasıfsız kalmasıydı. Ivan 1572de opriçninayı dağıttı. 1852de büyük oğlu Ivanı, kendisine muhalefet ettiği için, elindeki asayla şakağına vurarak öldürdü.

Ivan 28 Mart 1584te öldü.