İbn Abdirabbih

İbn Abdirabbih

(ö. 328/940)

İsa’dan sonra 940’ta İspanya/Endülüs’te ölen İbn Abdirabbih klasik Arap edebiyatının en ünlü şair ve yazarlarındandır. Onun, Arap ulusunun dili, gelenekleri, tarihi ve mizahı alanında derlediği el-İkdü’l-Ferid adlı dev antoloji, yüzlerce yıl boyunca hem Arapça okuyup yazanları, hem de Arap kültürüne aşina olanları büyülyeen bir kaynak oldu.