Hikmet Tülen

Hikmet Tülen

1967 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini Konya’da tamamladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında 1992 yılında Türk Anayasa Yargısında Yargılama Usulü" isimli tezle yüksek lisans çalışmasını, 1997 yılında da Türk Anayasa Hukukunda Bakanların Cezai Sorumluluğu ve Meclis Soruşturması isimli tezle doktorasını tamamladı. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku Anabilimdalında 1991-1997 yılları arasında araştırma görevlisi, 1997-2002 yılları arasında da öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bu Fakültede 1999-2001 yıllarını kapsayan dönemde iki yıl süreyle Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü. Çeşitli fakülte ve yüksekokullarda Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı derslerini okutmakla görevlendirildi. 2002 yılının Temmuz ayında Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü görevine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.