Halil Şerif Paşa

Halil Şerif Paşa


Osmanlı devlet adamı, diplomat ve Osmanlı aydını Halil Şerif Paşa 1879 yılında Mısır’da doğdu. Halil Şerif Osmanlı Devleti’nin Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın sağ kolu olan Mehmet Şerif Paşa’nın oğludur.

1856-1864 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin Paris Büyükelçiliği’ni yaptı. 1861-1864 yılları arasında St. Petersburg’da Büyükelçilik yaptı.

1872-1873 yılları arasında Hariciye Nazırlığı, 1877 yılında ise Adliye Nazırlığı yaptı. 1877 yılında tekrar Paris’e Büyükelçi olarak gitti.

Halil Şerif Paşa 1879 yılında öldü.