H. Tülay Tuğcu

H. Tülay Tuğcu

12.06.1942 tarihinde Ankara’da doğmuştur. İlk ve orta eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. 1961 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ne girdi. 1965 yılında mezun olduktan sonra bir süre serbest avukatlık yaptı. 1969 yılında Danıştay sınavlarını kazanarak Danıştay Yardımcısı olarak göreve başladı. 1974 yılında Amme İdaresi Enstitüsünü (TODAİE) bitirdi. 1982 yılında Danıştay Birinci Dairesi Kıdemli Tetkik Hâkimliği’ne getirildi ve 1992 yılına kadar bu görevde çalıştı. 1992 yılında Danıştay Üyeliği’ne seçilerek Altıncı Daire’de göreve başladı.

Üç yıl Altıncı Daire’de çalıştıktan sonra Danıştay Onuncu Dairesine geçerek Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne seçilinceye değin bu Daire’de görev yaptı. Danıştay Genel Kurulu’nca belirlenen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 22.12.1999 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne seçildi. 06.01.2004 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na ve 25.07.2005 tarihinde de Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na seçildi. “Suçluların İadesi” ve “İdarenin Takdir Hakkının Yüksek Yöneticilerde Kullanılması” konulu tezleri ve “Verimlilik” konulu çevirisi bulunmaktadır. 12.06.2007 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’ndan emekliye ayrıldı.