Friedrich Barbarossa

Friedrich Barbarossa

1122 yılında doğdu. Svabya Dükü II. Friedrich ile Bavyera Dükü IX. Heinrich’in kızı Judith’in oğludur. Babası vefat edince 1147’de Svabya dükü oldu. Ardından 4 Mart 1152’de amcası İmparator III. Konrad ölünce Almanya kralı ünvanını elde etti. 18 Haziran 1155’te de Kutsal Roma Cermen İmparatoru ilan edildi.

Friedrich ilk önce Papa III. Eugenius ile çatışmaya girdi. Papayı 1153 yılında Konstanz Antlaşması’nı imzalamak zorunda bıraktı. Eugenius’un ölümü üzerine yerine geçen yeni Papa IV. Hadrianus, ona 1155’te Kutsal Roma Cermen İmparatoru tacını giydirdi. Alman prensleri I. Guglielmo’nun döneminde ağır bir buhrana giren Sicilya’yı kurtarmak amacıyla hazırlanan Friedrich’e yardımcı olmayı reddettiler. Guglielmo, iç çatışmayı sona erdirdikten sonra Papa IV. Hadrianus’u 1156 tarihinde Benevento Konkordatosu’nu imzalamaya zorladı. Bu konkordatoyla papalığın gücü Sicilya’da zayıfladı.

Friedrich, ülkesindeki iç çatışmaların bir bölümünü hallettikten sonra 1158 yılında İtalya’ya hücum etti. İtalyan şehirlerini kendisine bağladı. Friedrich’in bu uygulamaları, İtalyan devletlerle olduğu gibi papalıkla da arasının açılmasına sebep oldu. Papalık 1159’da Kardinal Rolando’yu Papa III. Alexander ismiyle seçti. Fakat Alexander’ı tanımayan Friedrich kendisinin desteklediği Kardinal Ottaviano’yu Papa IV. Victor adıyla 1160’ta papa seçti. Sicilya Kralı I. Guglielmo’nun da desteklediği Roma’daki Papa Alexander 1160 tarihinde Friedrich’i aforoz etti. Avrupa’da bulunan devletlerin büyük kısmı hatta Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos bile Alexander’ı destekliyordu. Alexander Fransa’ya giderek Kral VII. Louis’i kendisini desteklemesi için ikna etti ama sonuç alamadı.

Bizans İmparatoru I. Manuel Fransa’yla ittifak kurarak papayı tanımaya hazırlanırken Friedrich, 1162 yılında Milano’yu yerle bir etti. 1164’te Friedrich’in desteklediği Papa IV. Victor öldü. Friedrich bunun üzerine III. Paschalis’i yeni papa seçti ve III. Alexander’ı tanımamaya ant içti. 1166’da Sicilya Kralı I. Guglielmo ölünce Friedrich Alexander’a ve taraftarlarına kesin bir darbe vurmaya karar verdi ve bu amaçla İtalya’ya dördüncü defa sefer düzenledi. Fakat ordusu sıtmadan kırılınca sefer fiyaskoyla neticelendi. Friedrich’in düzenlediği beşinci deneme de bir sonuç getirmedi. 1177 yılında Papa Alexander’la Venedik Barış Antlaşması’nı imzalayarak onu papa olarak tanımak mecburiyetinde kaldı. Bu arada imparatorlukta da gelişmeler yaşanıyordu.

Friedrich’ten sonra en güçlü prens Saksonya dükü olan kuzeni Aslan Heinrich’ti. Friedrich, Heinrich ile Avusturya markgrafı olan Heinrich Jasomirgott arasındaki düşmanlığı bitirdi ve Aslan Heinrich’e Bavyera’yı verdi. Heinrich Jasomirgott ise markgraflıktan düklüğe yükseldi. 1157 ve 1172’de Lehistan’a karşı sefer düzenleyen Friedrich, Lehistan düklerini yeniden imparatorluğa bağladı. Ancak Aslan Heinrich birkaç defa ülkede huzuru bozunca Friedrich, Heinrich’in elinde bulunan Lübeck’e girdi ve 1180 yılında onu sahip olduğu bütün ünvanlarından azletti.

İngiliz kraliyet ailesinin soyundan gelen Mathilde ile evli olan Heinrich İngiltere’ye kaçarak Kral II. Henry’ye sığındı. 1184 tarihinde oğullarına şövalye ünvanı veren Friedrich, şövalyeliğin uygun bir hayat tarzı olduğunu duyurdu.

1187’de Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü fethetmesiyle Kudüs Krallığı yıkıldı. Bunun üzerine papanın çağrısını kabul eden Friedrich III. Haçlı Seferi için hazırlıklara başladı. Yola çıkmadan kısa bir süre önce yolüstünde bulunan Toskana Kontesi Mathilde’nin papalığa bağlı olan eski mülklerini papalığa geri verdi. Friedrich, 1189 yılında harekete geçerek Anadolu’ya girdi.

10 Haziran 1190 tarihinde Mersin yakınlarındaki Göksu Nehri’ni geçmek isterken akıntıya kapıldı ve boğularak vefat etti. Yerine oğlu VI. Heinrich geçti. İmparatorun anısına boğulduğu yerin civarı olan Mersin’in Silifke ilçesine Friedrich Barbarossa Anıtı yapıldı.  

Kaynak:

https://tr.wikipedia.org/wiki/I._Friedrich_(Kutsal_Roma_imparatoru)