Eren Eyüboğlu

Eren Eyüboğlu

5 Şubat 1907’de Romanya’da doğdu.

İlk çalışmalarına ortaöğretim yıllarında özel resim dersleri alarak başladı. Romanya Yaş Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim öğrenimi gördü. 1929 yılında okulu bitirdikten sonra Paris’e gitti. Dört yıl boyunca Julian Akademisi’nde André Lhote’un öğrencisi oldu. Bu sürede Monet ve Cezzane’nın eserlerini inceledi. Hocalarıyla birlikte röprodüksiyon çalıştı. 1930 yılında Paris’te tanıştığı kendisi gibi resim sanatçısı olan Bedri Rahmi Eyüboğlu ile 1936 yılında evlenerek İstanbul’a döndü. Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak Anadolu insanının yaşam biçimini tuvallerine folklorik özellikleri plastik ögelerle birleştirerek yansıttı. Bedri Rahmi Eyüboğlu ile birlikte D Grubu’na katıldı. Topluluğun etkinliklerinde önemli rol üstlenen sanatçı resimlerinde soyutlamacı ve ekspresyonist görüşü ile Anadolu insanına ve doğal yaşama yönelik konular işledi.

1950’li yıllarda Picasso ve Braque gibi usta ressamlardan çalıştığı kopyalar sayesinde yapıtlarında ayrıntıdan uzaklaşarak; sadeliğe, ritmik çizgi ve heyecan verici, coşkulu renk uyumuna yöneldi. Eşi Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun nakışçı stiline karşın, yöresel anlatımlara ulaşmada plastik ögelere eğilimi ağır bastı. Temalarına çağdaş bir yorum kazandırdı. Üç Güzeller ve Dört Güzeller gibi mitolojik konulu resimler de yaptı. Özellikle Türk kadın figürlerinin gruplar hâlinde işlendiği resimlerinde, kendine özgü bir üslup geliştirdi.

1957'de Edinburg Festivali’ne, 1958'de Hamburg Türk Kadın Ressamlar Sergisi’ne eserler verdi. İlk kişisel sergisini 1941’de İstanbul'da açtı. Resmin yanında seramikle ilgilendi. Bu tür yapıtlarıyla 1984'te bir sergi daha düzenledi.

Resmin yanında mozaik de çalıştı. 1956’da Ankara Etibank, 1957’de 4. Levent Konut Duvarları, 1978'de Ankara Çocuk Hastanesi, Cerrahpaşa Hastanesi ile 1979 yılında Haydarpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi için mozaik panolar yaptı. 30 Ağustos 1988 tarihinde, İstanbul’da vefat etti.