Burhan Yıldırım

Burhan Yıldırım

1955 yılında Sivas'ın Zara ilçesinde doğdu, sanat eğitimine 1974 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu'nda başladı. 1980 yılında Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümüne devam etti. Daha sonra 1985 yılında Marmara Üniversitesi Resim Bölümü'nden mezun oldu.

18 kişisel sergi açtı ve karma sergilere katıldı. 1990 DYO Resim Yarışması’nda mansiyon ödülü aldı. Güvercin resimleriyle tanındı. Çalışmalarında insan figürlerine yer vererek yeni bir yaklaşım ve farklı bir anlatım yolu seçti. Sanatçı ferman kavramının insanın özüne aykırı olduğu varsayımından hareket ederek ironik eleştirel bir tavırla ağırlıklı olarak kadın ve ferman konusunu işledi. Bu konuyu işleyen eserlerinden örnekler Narlı Kız Konağında sergilenmektedir.

Osmanlı'dan günümüze çağrışımlar yapacak kurgulara yönelik eserler verdi, ışık ve gölge etkisini artırıcı malzemeler kullanarak görsel açıdan daha farklı tavırlara ulaşmaya çalıştı; resmine farklı bir bakışısı getirdi. Sanatçının yurt içinde ve yurt dışında birçok koleksiyonda eserleri bulunmaktadır.