Celalettin Arif

Celalettin Arif


Celalettin Arif 1875 yılında Erzurum’da doğdu. Erzurumlu Mehmet Arif Bey’in oğludur. Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi ve Mekteb-i Sultani’yi bitirdikten sonra, Fransa’da hukuk ve siyasal bilgiler öğrenimi gördü.

1901 yılından 1908 yılına kadar Kahire’de avukatlık yaptı. 1908 yılınsa İstanbul’a dönerek Hukuk ve Mülkiye mekteplerinde Anayasa hukuku dersleri okuttu.

1914-1920 yılları arasında İstanbul Dava Vekilleri Meclisi (İstanbul Barosu) Meclis Başkanlığı’nı üstlendi.

Osmanlı Ahrar Fıkrasının kurucuları arasında yer alan Celalettin Arif Osmanlı Meclisi Mebusan 4. Döneminde İstanbul Mebusu olarak katıldı. 4 Mart 1920’de başkanlığına seçildiği Meclisi Mebusan’ı, İstanbul’un 16 Mart 1920’de işgal edilmesi üzerine terkederek Anadolu’ya geçti ve Erzurum Milletvekili sıfatıyla Milli Mücadele saflarında yer aldı.

23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin 2. Başkanlığı’na seçildi. Daha sonra Adliye Vekilliği, Muvakkat İcra Encümenliği, Roma Büyükelçiliği görevlerinde de bulundu.

1921 yılı başında Roma Büyükelçiliği’ne atanarak Adliye Vekilliğine vekaleten Zekai Apaydın getirildi.

Celalettin Arif, 1928 (veya 1930) yılında Paris’te vefat ettği.