Suat Hayri Ürgüplü

Suat Hayri Ürgüplü

13 Ağustos 1903 tarihinde Şam’da doğdu. 1.Dünya Savaşı’na katılma fetvasını veren Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Efendi’nin oğludur. Lale Devri’nin Sadrazam’ı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın soyundandır.

Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1926 yılında bitirdi. Çeşitli devlet hizmetlerinde bulundu. Türkiye-Yunanistan 1924 Nüfus Mübadelesi Mahkemeleri’nde çalıştı. Galatasaray Spor Kulübü’nde atletizm yaptı.

1929 – 1932 yılları arasında İstanbul Ticaret Mahkemesi Yargıçlığı’nda bulundu. 1939 ve 1943 yıllarında Kayseri Milletvekili seçildi. 2. Şükrü Saraçoğlu kabinesinde Gümrük ve Tekel Bakanı oldu.

1952 yılına kadar Demokrat Parti Kayseri Milletvekilliği yaptı. Avrupa İstişari Meclisi’nde Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

1952 yılında parlamentodan ayrılarak Bonn Büyükelçiliği’ne getirildi. 1955 yılında Londra, 1959 yılında Washington, 1960 yılında Madrid Büyükelçiliği’ne atandı.

1961 seçimlerine katılarak Adalet Partisi Kayseri Senatörü seçildi. Cumhuriyet Senatosu’nun ilk başkanı oldu. Bu görevi tamamladıktan sonra 1965 yılında Adalet Partisi’nin öncülüğündeki koalisyon hükumetinin başkanlığını yaptı. 1966 yılında Kontenjan Senatörü seçildi.1972 yılına kadar bu görevde kaldı.

26 Aralık1981 tarihinde vefat etti.