Behçet Kemal Çağlar

Behçet Kemal Çağlar

(23 Temmuz 1908 - 24 Ekim 1969): Şair. Erzincan’da doğdu. Zonguldak Yüksek Maden Mektebini bitirdi (1929). Fransa’da staj gördükten sonra İktisat Bakanlığında çalışmaya başladı. Görmeye Geldim şiiriyle Mustafa Kemal’in ilgisini çekti. Faruk Nafiz (Çamlıbel) ile Onuncu Yıl Marşı’nı yazdı. İngiltere’ye gönderildi (1934-1936). Halkevi müfettişliğinde bulundu (1936-1940). Erzincan milletvekilliği (1942-1947), İstanbul Radyosunda edebî müşavirlik, Robert Kolej’de edebiyat öğretmenliği ve Kurucu Meclis üyeliği (1961) yaptı. TRT Yönetim Kurulu başkanlığında bulundu. İstanbul’da öldü. Kabri Zincirlikuyu’dadır.

Şadırvan adıyla haftalık sanat dergisi çıkardı (35 sayı, 1 Nisan-25 Kasım 1949).

Hece vezniyle yazdığı şiirlerinde Atatürk sevgisini, yurt güzelliğini işledi. Âşık tarzını andıran şiirlerinde Ankaralı Âşık Ömer mahlâsını kullandı.

Çağlar’ın millî konuları işleyen tiyatro eserleri de vardır.

Şiirleri: Ankaralı Âşık Ömer’in Cumhuriyet Destanı (Destan, 1930?), Erciyas’tan Kopan Çığ (1932), Burda Bir Kalp Çarpıyor (1933), Cumhuriyetimizin On Yedinci Yılında Âşık Ömer’den/Destanlar, Türküler (1940), İlköğretim Destanı (1945), Atatürk Şiirleri (1965), Benden İçeri (İlk iki kitabı toplu hâlde, 1966), Kur’an-ı Kerim’den İlhamlar (1966), Battal Gazi Destanı (1968), Malazgirt Zaferinden İstanbul Fethine (Dört destan, 1971), Behçet Kemal Çağlar-Son Şiirleri (Kardeşi Fikret Çağlar derledi, 1972), Destanlar (Haz. S. Teoman, 1997) Manzum oyunları: Çoban (1932), Atillâ (1935), Göklerin Fethi (1937). İncelemeleri: Halkevleri (1935), Hasan Âli Yücel: Hayatı ve Eserleri (1937), Namık Kemal (1954). Gezi notları: Hür Mavilikte (1947), Dolmabahçe’den Anıtkabir’e Kadar (1955), Bitmez Tükenmez Anadolu (1994). Antolojileri-derlemeleri: Mütarekeden Sonrakiler (O. Burian, H. Y. Sehsuvaroğlu ile, 1938), Türk ve Dünya Edebiyatından Derlenmiş Şiirler (N. Evliyagil ile,1959), Dünyadan Kırk Büyük (1961), Dünyadan Kırk Anıt (1962), Dünyadan Kırk Olay (1964), Atatürk Denizinden Damlalar (1967), Türk Şiirinde Aşk (B. S. Eyüpoğlu ile, 1968), Bugünün Diliyle Atatürk’ün Söylevleri.

Enver Naci Gökçen, hakkında bir tanıtma kitabı yazmıştır (1970).