Ali Rıza Artunkal

Ali Rıza Artunkal


Ali Rıza Artunkal, 1881 yılında Filibe’de doğdu. 1904 yılında Harp Okulu’ndan Mümtaz Yüzbaşı olarak mezun oldu. 83. Alay 16. Bölük Komutanlığı’nda 2. Ordu, Kırkkilise Kolordusu, 4. ve 1. Kolordu Kurmaylıkları’nda bulundu, 1911 yılında Kurmay Sınıfına geçirildi. Kolordu Kurmaylığı’nda iken Balkan Harbine katıldı. 1916 yılında Binbaşılığa yükseltildi. 5. Ordu Menzil Müfettişliği Kurmay Başkanlığı, İkinci Bulgar Ordusu ile İrtibat Subaylığı, Yıldırım Orduları Baş Menzil Müfettişliği Kurmay Başkanlığı, Çanakkale Grubu Kurmay Başkanlığı, Ordu Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1921 yılında İstanbul’dan İnebolu’ya gelerek Milli Ordu’ya katıldı.

Garp Cephesi Menzil Müfettişliği Kurmay Başkanlığı, Garbi Anadolu Menzil Müfettişliği Kurmay Başkanlığı yaptı ve 15 Ekim 1921’de Yarbaylığa yükseltildi. 1926 yılında Albay oldu. Akşehir Mıntıka Müfettişliği vekaletinde, 2. Ordu Kurmay Başkanlığı, Piyade Tugay Komutanlığı, Kolordu Kurmay Başkanlığı, Tümen Komutan Vekilliği, Tümen Komutanlığı, Hava Dairesi ve Harbiye Dairesi Başkanlıkları’nda bulundu. 1930 yılında Tuğgeneral oldu ve 41., 16., 4. Tümen ve Çanakkale Müstahkem Mevki Kumandanlıkları yaptı. 1939 yılında Korgeneralliğe yükseltildi. 8. Kolordu Kumandanlığı’na getirildi. 16 Ekim 1941’de emekliye ayrıldı.

VI, VII, Ve VII. Dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi. 12 Kasım 1941’den 7 Temmuz 1946 tarihine kadar II. Saydam, I. Saraçoğlu ve II. Saraçoğlu Hükümetleri’nde üç defa Milli Müdafaa Vekilliği’nde bulundu.

Ali Rıza Artunkal, 12 Aralık 1959 tarihinde vefat etti.