Muhittin Akyüz

Muhittin Akyüz

1870 yılında İstanbul’da doğdu. Babası, Edirne Evkaf Muhasebecisi Şevki Bey, annesi Fatmatüzzehra Hanım’dır. 1888 yılında Harp Okulu’ndan mezun oldu. Teğmen rütbesiyle askerliğe başladı.

1888 yılında Harp Okulu’nda Öğretmen Yardımcılığı yaptı. 1897 yılında Türk-Yunan Harbi’ne katıldıktan sonra tekrar Harp Okulu’nda öğretmenliğe döndü ve 1905 yılında sürgüne gönderilene kadar devam etti.

1908 yılında önce Deniz Mektebi’ne Müdürlüğü’ne, sonra Harbiye Bakanlığı Piyade Dairesi 1. Şube Müdürlüğü’ne atandı.

1909 yılında Mahmut Şevket Paşa’nın yaveri oldu, aynı yıl Beyoğlu mutasarrıflığına atandı. Beyoğlu mutasarrıflığı yaptığı dönemde İttihat ve Terakki üyesi Fuat Bey’i (Fuat Balkan) bir spor külübü kurmaya teşvik etti ve Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü’nün kurucuları arasında yer aldı.

Muhittin Bey, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na katıldı. 1912 yılında albay, 1916 yılında mirliva (tümgeneral) oldu. I. Dünya Savaşı sırasında Aralık 1916-Şubat 1919’da Hicaz Kolordu Komutanı olarak görev yaptı. Savaşın sonunda İngilizler tarafından tutsak edilip Mısır’daki esir karargahına götürüldü. 9 Eylül 1920’de esaretten döndü ve Milli Mücadeleye katılmak üzere Ankara’ya geçti.

Kurtuluş Savaşı’nda Kasım 1921’e kadar Kastamonu ve Bolu havalisi komutanı, 1 Kasım 1921 - 7 Ekim 1922 arasında Adana havalisi komutanı olarak savaşta rol aldı. Adana ve civarını Fransızlar’dan teslim aldıktan sonra şehrin kumandanı ve valisi oldu. 7 Ekim 1922’de Tahran büyükelçisi, 1925’te Kahire büyükelçisi olarak görevlendirildi. 7 Ekim 1928’de askerlikten emekliye ayrıldı ve Dışişleri Bakanlığı kadrosuna geçti. 1931 yılında Kars milletvekili olarak seçildi.

İstiklal Madalyası sahibi olan Muhittin Akyüz, 3 Ekim 1940 tarihinde vefat etti.