Ali Özek

1932 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinin Doğanlar köyünde doğdu. Babası Hacı Şakir Özek, annesi Nazmiye Hatun'dur. 1941 yılında Çaltılar İlkokulunu bitirdi. Sonra dinî bilgiler edinmek ve hafız olmak üzere Antalya'nın Kayabaşı köyüne gitti. Orada Ömer Ali Hafız'dan Kur'an öğrendi. 1944 senesinde hafız oldu. Bir müddet Fethiye'de Avukat Kadı Ahmet Kestepli'nin yanında çalıştı. Sonra İzmir'deki Kestanepazarı Kur'an Kursu'na gitti. Burada Hacı Salih Tanrıbuyruğu Hoca'dan Arapça ve dinî ilimler tahsil etti.

Bu arada Karataş Ortaokulunu bitirdi. 1950 senesinde Mısır'a gitti. 1951 senesinde Kahire'deki El-Ezher Üniversitesine girdi. 1955 senesinde Usülüddin Fakültesini bitirdi. 1957'de aynı fakültede Kur'an ve Hadis ilimIeri bölümünde yüksek lisans yaptı.

1957 yılında İzmir'e geldi. 1959'a kadar Kestanepazarı Kur'an Kursu'nda öğretmenlik yaptı. Dışarıdan lise imtihanlarını vererek 1960 yılında Burdur Lisesini bitirdi. Askere yedek subay olarak gitti ve 1962 yılında terhis oldu.  1962 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinde öğretmenliğe başladı. Daha sonra 1962-1963 ders yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsüne Arap Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi oldu. Bu arada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1966 yılında Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları bölümünü bitirdi. Aynı fakültede doktora öğrenimine devam etti.

1970 senesinde 48 arkadaşıyla İslami İlimler Araştırma Vakfı'nı kurdu. 1982 yılından itibaren bu vakfın başkanlığını yürüttü. Ayrıca M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı'nın da başkanlığını yaptı. 1967-1971 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Orta Şark uzmanı olarak çalıştı ve orada İmam Ebü Yusuf'un ünlü eseri "Kitdbul-Harac"ı Türkçeye çevirdi. Eserin İktisat Fakültesi tarafından basımı gerçekleştirildi. 1973'te edebiyat doktoru unvanını aldı. Arapça, İngilizce ve Rusça dillerini öğrendi.

1978 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne müdür olunca Enstitü Vakfı'na da başkan oldu ve İlahiyat Fakültesi Camisi’ni yaptırdı. Fakültede bir kitaplık tesis etti, bir lokanta kurdu, bir mezbaha ve soğuk hava deposu tesis'ini yaptırdı. Ayrıca, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi'nin plan ve projelerini hazırlattı ve yapımını başlattı.  Hacı Emin Cami ile Güzelyalı'da Aydın Camisi'ni yaptırdı.

Kıbrıs'ta Abdullah Ustaosmanoğlu ve Sedat Çebi ile birlikte bir Kur'an Kursu ve iki yurt yaptırdı. Kazakistan'ın Almatı şehrinde beş camiin yapımını gerçekleştirdi. Bunlardan birisi, Almatı Merkez Cami olup, beş bin kişilik büyük bir camidir. Diğerleri, Almatı'nın kazaları Esik, Türgen, Karakemer ve Uzunağaç'tadır. Aynı şehirde, Orta Asya Medeniyet Vakfı adına Almatı Uluslararası Oku Üniversitesini kurdu.

1979'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü'ne getirildi. 1982 yılına kadar üç buçuk yıl bu görevi sürdürdü. Bilgi, görgü arttırmak ve dil öğrenmek için 1984 yılında İngiltere'ye gitti ve bir yıl kaldı. Daha sonra 12 Ekim 1986'da doçent, 1991'de profesör oldu.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında Tefsir ve Belagat dersleri verdi, 1998 senesinde emekli oldu. 1994 yılından itibaren Kazakistan'ın Almatı şehrinde, Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu görevi 2002 yılına kadar devam etti. Evli ve üç çocuk babasıydı.

19 Nisan 2021’de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.