Ahmet Sevgi

15 Mart 1953 yılında Mersin-Mut’a bağlı Sakız köyünde doğdu. Adana İmam Hatip Lisesini (1976) ve Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni (1980) bitirdi. 1983’te Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını Gazi Üniversitesinde Eski Türk Edebiyatı sahasında yürüttü. 1884’te doçentliğe, 2002’de profesörlüğe yükseldi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezinin müdürlüğünü yaptı.

Yazıları Türk Edebiyatı, Millî Kültür, Türk Yurdu, Yedi İklim gibi dergilerde çıktı. Yazılarında Ahmet Habip ve Habip Sakızoğlu imzalarını da kullanmıştır.

Denemeleri: Sevgi Gözüyle (1999), Zihniyet Değişimi (2002). Araştırmaları: Lâtifî’nin İki Risalesi: Enîsü’l-Fusehâ ve Evsâf-ı İbrahim Paşa (1986), Hikâye-i Garîbe (Saim Sakaoğlu ile, 1992), Merdûmî-Tuhfetü’l-İslâm (1993), Lâtifî-Sübhatü’l-Uşşâk (1993), Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri (Mustafa Özcan ile, 1995), Molla Câmî’nin Erbain’i ve Manzum Türkçe Tercümeleri (2000).