Abdülmelik Bin Mervan

Abdülmelik Bin Mervan

646 yılında Medine’de doğdu. Çocukluğu İslam tarihinin en karışık döneminde geçti. 10 yaşında Hz. Osman’ın şehit edilişine tanık

Hişam Bin Abdülmelik

Hişam Bin Abdülmelik

Emevi Devletinin kurucusu Muaviye olsa da devletin tarihine mührünü vuran Beşinci Emevi Halifesi Abdülmelik b. Mervan oldu. Onun halifelik görev

I. Mervan Bin Hakem

I. Mervan Bin Hakem

Yeğeni II. Muaviye’nin vefatı üzerine, 684 yılında halifelik bürdesini giyen Mervan b. Hakem, 624 yılında Mekke’de doğdu. Mervan, Hz. Muh

I. Velid Bin Abdülmelik

I. Velid Bin Abdülmelik

667 yılında Medine’de doğan Velid b. Abdülmelik, gençlik yıllarını babasının yanında geçirdi. 696 yılının yaz aylarında Malatya’ya

İbrahim Bin Velid

İbrahim Bin Velid

Emevi Devletinin enerjisi tükenmek üzereyken İbrahim b. I. Velid halife oldu. Kesin doğum tarihi bilinmeyen İbrahim b. I. Velid, kanlı bir makam

II. Mervan Bin Muhammed

II. Mervan Bin Muhammed

Son Emevi Halifesi olan Mervan b. Muhammed’in kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte, 681-695 yılları arasında günümüzde Şırnak’ın il

II. Muaviye Bin Yezid

II. Muaviye Bin Yezid

Emevi döneminin üçüncü halifesi olan II. Muaviye, 663 yılında Şam’da doğdu. Kısa süren halifeliğinde önemli bir icraatının bulunmayı

II. Velid Bin II. Yezid

II. Velid Bin II. Yezid

707’de Şam’da doğan Velid b. Yezid, kendinden önce halifelik görevinde bulunan amcası Velid b. Abdülmelik nedeniyle, tarihte II. Velid olara

II. Yezid Bin Abdülmelik

II. Yezid Bin Abdülmelik

Beşinci Emevi halifesi Abdülmelik b. Mervan’ın oğlu olan Yezid b. Abdülmelik, 684 yılında Şam’da doğdu. Abilerinden sonra üçüncü sır

III. Yezid I. Velid

III. Yezid I. Velid

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 700’lü yılların başları olarak tahmin edilmektedir. Halife İkinci Velid’i yaptığı darbe

Muaviye bin Ebu Süfyan

Muaviye bin Ebu Süfyan

603 yılında Mekke’de doğdu. Ebû Süfyân ile Hind binti Utbe b. Rebîa’nın oğludur. Hz. Muhammed’in eşlerinden Ümmü Habîbe’den dolay

Ömer Bin Abdülaziz

Ömer Bin Abdülaziz

680 yılında Medine’de doğan Ömer b. Abdülaziz, çocukluğunun ilk yıllarını doğduğu şehirde, dayılarının yanında geçirdi. Küçük y

Süleyman Bin Abdülmelik

Süleyman Bin Abdülmelik

Abdülmelik b. Mervan’ın ikinci oğlu olan Süleyman b. Abdülmelik, 675 yılında Medine’de doğdu. Çocukluğunun ilk yıllarını Bâdiye’de

Yezid Bin Muaviye

Yezid Bin Muaviye

642 yılında Şam’da doğmuştur. Halef tayin edilmek suretiyle İslam tarihinde halifelik görevini üstlenen ilk kişidir. Çocukluk ve gençlik