Vedat Işıkhan

Vedat Işıkhan

1966 yılında, Mardin Artuklu'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini; İzmir Vali Kazım Paşa İlkokulu, İzmir Şehit Fethi Bey Ortaokulu ve İzmir Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesinde tamamladı. 

Yükseköğrenimine Ankara Hacettepe Üniversitesinde devam etti. Yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük çalışmalarını da Hacettepe Üniversitesinde tamamladı.

12.06.1993 tarihinde, "Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları" başlıklı tezi ile bilim uzmanlığı derecesini aldı.

06.10.1998 tarihinde, "Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri" başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı.

18.02.2004 tarihinde, sosyal hizmetler ana bilim dalında doçentlik; 18.02.2009 tarihinde, profesörlük unvanlarını aldı. 

Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Bölüm Başkanlığı; Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriter Belirleme Komisyon Üyeliği; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesinin ortaklaşa yürüttüğü Aile Sosyal Destek Hizmetleri Programı (ASDEP) Genel Koordinatörlüğü; Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliği; Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 

Akademik alanda birçok makale ve bildiri çalışması yayımladı. Yardım Personelini Güçlendirme, Stres Yönetimi Tükenmişlikten Mutluluğa, Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babalarda Depresyon, Türkiye de Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Sorunları, Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları, Kentlerin Gölgesinde Yaşayan Evsizler, Yönetim Stresi adlı kitapları çıktı. 

Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 3 Haziran 2023 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atandı.

Evli ve üç çocuk babasıdır. 

İyi düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir. 

Kaynak: https://www.vedatisikhan.com/hakkimda/

https://avesis.hacettepe.edu.tr/visikhan