Uğur Sökmen

Uğur Sökmen

24 Mayıs 1964 tarihinde Samsunun Kavak ilçesinde doğdu. Babası Demiryolu çalışanıdır. Çocukluğu ve İlk ve orta öğrenimi Sivas'ta geçti. İstanbul Maliye Okulundan mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünü de bitirdi. Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında; Personel Şefi, Personel Müdür Yardımcısı, Personel Müdürü, Personel Şube Müdürü, Personel Daire Başkanı, Bakan ve Müsteşar Danışmanı olarak görev yaptı.

Maliye Bakanlığı merkez teşkilatındaki görevleri sırasında, kamu görevlileri ile ilgili; insan kaynakları, personel mevzuatı, etik, memuriyete giriş sınav sistemi, eleme ve seçme sınavı, görevde yükselme, unvan değişikliği, atama, yer değiştirme, rotasyon, disiplin, soruşturma, değerlendirme, sicil, memur yargılanması, teşkilatlanma, rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi, saydamlık, strateji, iç kontrol, mal beyanı, ücret, fazla çalışma, mali haklar, emeklilik, sosyal güvenlik, sözleşmeli personel, özlük ve personel sistemi gibi çeşitli konularda ve projelerde Maliye Bakanlığı birimleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında, yasa metni oluşturma ve ikincil mevzuatı düzenleme alt grup ve komisyon çalışma ve toplantılarında aktif yer almış, disiplin ve soruşturma dairesi, ar-ge ve mevzuatı düzenleme dairesi, atama dairesinde görev yaptı.

Maliye Bakanlığı ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda, Devlet Teşkilatı, Maliye Bakanlığı Teşkilatı, Bakanlık tanıtımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Personel Yönetmelikleri, Personel Mevzuatı, Disiplin ve Soruşturma konularında kurs, eğitim ve seminer gibi programlarda eğitici olarak ders verdi.

Aralık 2007-Mayıs 2012 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunca 11 dönem halinde düzenlenen Kamu İdaresi İç Denetçileri Eğitim Programında "Soruşturma ve Disiplin" dersinde 657 sayılı Kanuna göre Soruşturma", "4483 sayılı Kanuna göre soruşturma", "3628 sayılı Kanuna göre soruşturma" eğitici olarak İç Denetçiler ile bilgi paylaşımında bulundu.

Disiplin, Disiplin Cezalarının Affı, Görevden Uzaklaştırma, Memurluğun Sona Ermesi, Takdirname Ödül, Güvenlik Soruşturması, Kamu Etik Kurulu ve Maliye Bakanlığı Etik Komisyonu, 4483 Sayılı Kanuna Göre İdarenin Yapacağı İşler ve Ön İnceleme, 3628 Sayılı Kanuna Göre Soruşturma ve Suçlar konularındaki 9 adet el kitabı ile Kamu Personelinin İzinleri, Kamu İdaresinde Soruşturma Kovuşturma ve Açıklamalı-İçtihatlı-Örnekli Kamu Hizmetçilerinin Mal Beyanı adlı onüç tane yayımlanmış eseri bulunmakta olup, kurumsal dergilerde çeşitli konularda elliye yakın makalesi yayımlanmıştır. Kamu görevlileri ile ilgili kamu personel sistemi ve insan kaynakları konularında çalışmaları devam etmektedir.