Turgut Candan

Turgut Candan

15.09.1947 tarihinde Ankara’da doğdu. Ankara Gazi Lisesini bitirdi. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 1979 yılında Paris Uluslararası Kamu Yönetimi Enstitüsünden (Institut International d’Administration Publique de Paris’den) mezun oldu.. Kamu görevine, ilk kez, 27.03.1970 tarihinde, Çalışma Bakanlığında iş müfettişi olarak başladı.31.01.1973 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliği, 31.10.1988 tarihinde Danıştay Savcılığı görevlerine atandı.26.05.1997 tarihinde Danıştay Üyeliğine; 31.05.2005 tarihinde de Danıştay Yedinci Daire Başkanlığına, 20.09.2010 tarihinde Danıştay Başsavcılığına seçildi. “Fransa ve İngiltere’de İdarenin Sorumluluğu” adlı bir çeviri kitabı ile “Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu”, “Vergi Suçları ve Cezaları”, “Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma”, “Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu” ve “Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” adlı beş kitabı, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile ilgili Danıştay dava dairelerinin ve Vergi Dava Daireleri Kurulunun kararlarından oluşan (müşterek çalışma şeklinde) dokuz adet derlemesi, İdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku ile ilgili, çeşitli dergilerde yayımlanmış, çok sayıda makalesi, incelemesi ve çevirisi ile mesleki ve bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri, uluslararası kongrelere sunulmuş raporları vardır. Ayrıca; öğretim görevlisi olarak, hakim stajyerlerine, önce, Adalet Bakanlığı Hakim Eğitim Merkezinde, sonra da, Adalet Akademisinde, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili dersleri; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü son sınıf öğrencilerine de “Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları” dersi vermiştir. Fransızca bilen CANDAN, iki çocukludur.