Tuğrul Kudatgobilik

Tuğrul Kudatgobilik

1940 yılında İstanbul’da doğan KUDATGOBİLİK, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. London School of Economics’de Ekonomi Master’ı yapmıştır. 1968 yılında Koç Topluluğu’nda işe başlayan Tuğrul KUDATGOBİLİK 34 yıl topluluğun, Arçelik başta olmak üzere muhtelif görevlerinde çalıştıktan sonra MESS Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir. Nisan 2001 tarihinden bu yana, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Tuğrul KUDATGOBİLİK aynı zamanda, MESS Eğitim Vakfı (MEV) ve MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş. (MSG) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. TÜSİAD Sosyal İlişkiler Komitesi Üyeliği ve Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Vakfı ve İstanbul Erkek Lisesi (İEL) Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerini de yürüten Tuğrul KUDATGOBİLİK, Türkiye’yi AB nezdinde üç ayrı teşkilatta temsil etmektedir. TİSK ve TÜSİAD’ın müşterek üye oldukları BUSINESSEUROPE (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu)’un Başkanlar Kurulu’nda görev yapan KUDATGOBİLİK, ayrıca 1995 yılından bugüne Türkiye/AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Üyesidir. KUDATGOBİLİK; 2008-2010 döneminde Türkiye-AB KİK Eşbaşkanlığı görevini yürütmektedir. KUDATGOBİLİK, Nisan 2001 tarihinden bu yana CEEMET (Avrupa Metal, Mühendislik ve Teknolojiye Dayalı Sanayi Konseyi)’in Başkanlar Kurulu Üyesi’dir. Aralık 2004 tarihinden bu yana MESS’in de içinde bulunduğu 23 ayrı İşkolunu bünyesinde bulunduran TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir. Ağustos 2005 tarihinden bu yana İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten KUDATGOBİLİK, son olarak, Mart 2010’da rahmetli Vehbi Koç tarafından kurulmuş bulunan Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın Mütevelli Heyet Başkanlığına getirilmiştir.