Sakızlı Ohanne Paşa

Sakızlı Ohanne Paşa

1830’da İstanbul’da doğan Ohannes Paşa, Pakistan Ermeni Rafalyen Mektebi’nde yedi buçuk sene okumuş ve İstanbul’a dönüşünde Babıâli Tercüme Odası’na girmiştir. 1862’de Matbuat Müdürü olan Ohannes Paşa Matbuat Müdürlüğünün ardından Şûrayı Devlet üyesi olmuştur. Şûrayı Devlet üyeliğinden sonra 1870’te Altıncı Belediye Dairesi Reisi, bir sene sonra Ticaret Müsteşarı, 1878’de Ticaret Mahkemesi Reisi daha sonra Maarif Müsteşarı, Divanı Muhasebat Müddeiumumisi(savcı) olmuş ve tekrar Şûrayı Devlet’e getirilmiş daha sonra 1895’te Hazinei Hassa Nazırı olmuştur. Ohannes Paşa’nın vezareti bu tarihtedir. Bu vazifede iken Mülkiye Mektebi’nde iktisat ve usulü idare dersleri okutmuştur. Sakızlı Ohannes Paşa, Türkçe, Fransızca ve İngilizceyi mükemmel derecede konuşup yazardı. “İlmi Servet” ve “Fünun-ı Nefise Tarihi Medhali (Güzel Sanatlar Tarihine Giriş)” adlı eserleri meşhurdur. Ohannes Paşa, diller ve iştikaklar(türetme) konuları ve resim sanatı ile uğraşmıştır. 1912 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.