Orhan Cem Erbük

Orhan Cem Erbük

03.08.1954 tarihinde Ankarada doğmuştur. Ankara Atatürk Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977 yılında mezun olmuştur. 27.03.1978 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, 14.05.1981 tarihinde görev unvanı Danıştay Tetkik Hakimi olarak değişmiştir. 1991 yılından itibaren Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği ve Personel Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 14.09.1993 tarihinde Danıştay Savcılığına atanmış, bir süre Danıştay Genel Sekreter Yardımcılığı yapmış, 19.01.2005 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 06.09.2007 – 21.10.2008 tarihleri arasında Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü asıl üyeliği yapan, 18.11.2008 tarihinden itibaren Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliği görevini yürüten ve Akademik Personel ile İlgili Danıştay İçtihatları ve Yükseköğretim Mevzuatı başlıklı kitabı bulunan ERBÜK, evli ve iki çocukludur.