Onur Akdoğu

Onur Akdoğu

Onur Akdoğu (1947 - 2007) Müzikolog, besteci, koro şefi ve udî Onur Akdoğu, 17 Temmuz 1947’de İzmir’de doğdu. Müzikle ciddi ilk ilgisi, aynı zamanda ingilizce öğretmenliğini de yapan Mahmut Kudret Özarı’nın isteklendirmesiyle 1963’te gerçekleşti. 1968’de müziğin bilimsel boyutuyla ilgilenmeye başladı. Aynı yıl Hava Harbokulu’nu, 1969’da Hava Lisan Okulu’nu, 1970’te de Hava Muhabere-Elektronik okulunu bitirdi. 1972’de Sedâ adıyla bir müzik bülteni yayınladı. 1976’da, bu kez 10 sayı sürecek Ezgi adıyla yeni bir müzik dergisini yayın hayatına soktu. 1973’de, Hava Kuvvetlerinden üsteğmen rütbesinde iken ayrıldı. 1974-1984 yılları arasında İzmir-Tekel Başmüdürlüğü’ne bağlı Free-Shop’larda görev yaptı. 1976’da, Bûselik Makâmı ve Eleştirisi adlı ilk kitabı yayınlandı. 1979’da, bu dönemde Ege Üniversitesi’ne bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü’ne uzun bir süre öğrenci olarak devam etti. Bu yıllar içinde birçok kurum ve kuruluşta müzik nazariyatı ve tarihi konulu dersler verdi. 1984 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı’na (EÜ, DTMK) öğretim görevlisi olarak atandı. 1985’de, EÜ, DTMK Kütüphâne ve Arşivi’ni kurdu (Uzun yıllar öğrenci ve öğretim üyesi başta olmak üzere İzmir’e hizmet veren bu kütüphâne 1999 yılında kapatıldı). 1987 yılında Koro adıyla yeni bir müzik dergisi yayınlamaya başlayan Onur Akdoğu,1990’da da, EÜ, DTMK Dergisi’ni 1993 yılına kadar yayınladı. 1996’da, Türkiye’de ilk kez Müzik Eleştirmenliği Semineri düzenledi ve bir yıl süreyle devam ettirerek, seminere devam edenlere sertifika verilmesini sağladı. Aynı yıllar içinde; İzmir’den Anadolu’ya ve Ulusal Müzikoloji adlı dergilerin yayınlanmasına katkıda bulundu. 2000 yılında, üniversitedeki görevinin dışında İzmir-Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Karşıyaka Belediye Konservatuvarı’nda 4 yıllık lisans düzeyinde eğitimin başlamasını sağladı. (Bu konservatuvar maalesef 2004 yılında belediye başkanı Cevat Durak tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldı.) Tüm bu yıllar içinde birçok idari görevlerde bulunan Onur Akdoğu, değişik sempozyum ve kongrelerde sunduğu bildirilerin yanında, ud sanatçısı olarak da ülkemizde tanındı. Birçok kez Almanya ve Fransa’da konferanslar ve ud resitalleri verdi. İlk kitabının yayınlandığı 1976 yılından 2006 yılına kadar 30’un üzerinde müzik eğitimi ve müzikoloji içerikli kitaplar yazdı. Yine 2001 yılında (Türk Müziği Dünyası) adıyla site açtı. Daha sonra bu sitenin adı turkmuzigidergisi.com olarak değiştirildi. 10 Mart 2007’de İzmir’de hayata veda etti.