Münir Birsel

Münir Birsel

1897’de İzmir’de doğdu. Babası Ahmet Tevfik Bey, annesi Hatice İsmet Hanım’dır. İlk ve ortaöğrenimini İzmir’de tamamladı. İzmir Rüştiyesini birincilikle bitirdi. 1919’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yine birincilikle mezun oldu. 

1923’te İzmir’de özel avukatlık yazıhanesini açtı. 1934’ten 1940 yılına kadar üç defa Baro Başkanı olarak seçildi. 1930 yılından 1938 yılına kadar İzmir Vilayet Genel Meclisi Üyeliği’nde bulundu. 1941-1943 yıllarında CHP İzmir İl Başkanlığı yaptı.

1943’te VII. Dönem İzmir Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. VIII. Dönem’de de yine İzmir Milletvekili olarak görev yaptı. 5 Eylül 1947’den 5 Haziran 1948 tarihine kadar Peker ve I. Saka hükûmetlerinde Millî Savunma Bakanlığı görevlerinde bulundu. Daha sonra Şemsettin Günaltay hükûmetinde 7 Haziran 1949’dan, 22 Mayıs 1950’ye kadar da İşletmeler Bakanı olarak çalıştı.  

Fransızca ve İngilizce bilen Münir Birsel, 24 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de vefat etti. Karşıyaka Soğukkuyu’daki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak:

TBMM Albümü 1920-2010 (1. Cilt 1920-1950), TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2010.

Neziroğlu, İrfan & Yılmaz, Tuncer. Hükûmetler, Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri, TBMM Basımevi, 2013.