M. Tevfik Gerçeker

M. Tevfik Gerçeker

1898 yılında Bursa’nın Karacabey ilçesinde doğdu. Şer’iye ve Evkaf Vekili Bursa Mebusu Mustafa Fehmi Beyin oğludur. Askere gidinceye kadar dini ilimleri babasından okudu. Daha sonra tahsilini İstanbul’da sürdürdü. Ankara’ya geldikten sonra Hukuk Fakültesini bitirdi. Sırasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Zat İşleri müdürlüğü, Danıştay’da Başyardımcılık, kanun sözcülüğü, daire başkanlığı görevlerinde bulundu. Bir süre Danıştay Başkanlığı ve Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilliği görevini yürüttü ve yaş haddini doldurduğu için 1963 yılında emekliye ayrıldı.

Emekliye ayrıldıktan bir yıl sonra Diyanet İşleri Başkanlığına tayin edildi ve bu göreve 16 Aralık 1965 tarihine kadar devam etti. M. Tevfik Gerçeker, 28 Ocak 1982 tarihinde vefat etti.