Mahmut Celalettin Cuhruk

Mahmut Celalettin Cuhruk

1925 yılında Yozgat’ta doğan Cuhruk, ilk ve orta öğreni­mini Yozgat’ta tamamladıktan sonra yüksek öğrenimi­ni 1943 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapmıştır. 1947 yılında başladığı hâkim stajı ve yedek subaylık hizmetinden sonra Diyarbakır Cumhuri­yet Savcı Yardımcılığına atanmış ve bundan sonra sıra­sıyla Kurtalan, Kalecik ve Diyarbakır Cumhuriyet Savcı­lığı görevlerinde bulunmuştur. Daha sonra, Adalet Bakanlığı’nda Tetkik Hâkimi olarak çalışmış, bir süre son­ra Ceza İşleri Genel Müdür Başyardımcılığına atanmıştır. Cuhruk, daha sonra müşavir ve başmüşavirlik görevle­rinde bulunmuştur. 1973 yılında Yargıtay Üyeliğine, 25 Eylül 1981 tarihinde de Milli Güvenlik Konseyi kararı ile Cumhuriyet Senatosu kontenjanından Anayasa Mahke­mesi Asıl Üyeliğine seçilen Cuhruk, 2.3.1988’de Anayasa Mahkemesi Başkanı olmuş; 1.3.1990 tarihinde emekliye ayrılmıştır.