İskender Pala

İskender Pala

(6 Ağustos 1958 - ): Yazar. Uşak’ta doğdu. 1979’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1979). 1982’de teğmen rütbesiyle Deniz Kuvvetlerine intisap etti. 1983’te ’Aşkî-Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Divanı’ konulu teziyle doktora payesi aldı. 1993’te doçentliğe yükseldi. 1984’te üsteğmen; 1989’da yüzbaşı oldu. Ordudan ayrılarak Marmara Üniversitesine geçti. Profesörlüğe yükseldi. İstanbul Kültür Üniversitesinde ders verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına getirildi.

Edebiyat araştırmaları yaptı. Çeşitli ansiklopedi ve dergilerde edebî makaleler yayımladı. Ortaokul ve lise yardımcı ders kitapları yazdı.

Romanı: Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk (2003). Diğer eserleri: Türk Dil Bilgisi ve Kompozisyon (1987), Aşkî ve Divanından Örnekler (1988), Nabî ve Hayriyyesi (1989), Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü (1989), Namık Kemal’in Tarihî Biyografileri (1989), Hilye-i Saadet (1991), Güldeste (Ünlü edebiyatçılara ait anekdotlar ve fıkralar, 1993). Bahriyemiz Tarihinden Filesalar (1994), Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi (1995), Divan Edebiyatında Müstesna Güzeller (Denemeleri, 1995), Osmanlı Bahriyesinin Mazisi (1995), Şairlerin Dilinden (1997), Divan Edebiyatı (1997), Şiirler Şairler ve Meclisler (1997), Leylâ ile Mecnûn (1998), Âşina Güzeller (1998), Müstesna Güzeller (1997), Şi’r-i Kadîm Şerhleri (1998), Bâkî (1998), Kudemânın Kırk Atlısı –Edebî Biyografiler (1998), Necati (1998), Yunus Emre (1999), Âh Mine’l-Aşk (1999), Âyine (2000), İki Dirhem Bir Çekirdek (2000), Tavan Arası (Denemeleri, 2002), Görgü (Denemeleri, 2002), Kahve Molası (Derlemeleri, 2002), Hilye-i Saadet (Hz. Peygamber hakkında gazeller, 2002), Peri Şan Güzeller (Derlemeleri, 2002), Düşte Kalan (Denemeleri, 2004), Şiirler Şairler Meclisler (2005), Kitâb-ı Aşk / İlahi Aşk! (Denemeleri, 2005).