Franz Brentano

Franz Brentano

1838 yılında doğdu. Würzburg ve Viyana üniversitelerinde aralarında Edmund Husserl ve Sigmund Freud’un da bulunduğu pek çok ünlü isme ders vermiş olan Alman felsefeci ve ruh bilimci.

Felsefede Husserl’in kurduğu görüngü bilimin temeli olarak kabul edilen “yönelmişlik” kuramıyla ön plana çıkan Franz Brentano, ruh bilimde de ruh bilimsel görüngü ile fiziksel görüngü arasında yönelmişlik temelinde yaptığı ayrımdan yola çıkan “betimleyici ruh bilim” kuramıyla tanındı.

Brentano’nun “yönelmişlik” kuramı Skolastik felsefenin “ereksel varoluş” kavramına dayanıyordu. Brentano bu kavramı alarak “içkin yönelmişlik” biçiminde yeniden kavramlaştırdı. Brentano, Deneysel Bakış Açısından Ruh bilim (Psychologie vom empirischen Standpunkt, 1874) adlı başyapıtında yönelmişliğin düşüncenin zihinsel göstergesi olduğunu ve her ruh bilimsel deneyimin, düşüncenin yöneldiği, “yönelimsel nesne” diye de adlandırılan bir nesne içerdiğini iddia etti. 1917 yılında öldü.