Erhan USTA

1966 yılında Samsun-Havza’da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgi­ler Fakültesi, Maliye bölümünden mezun oldu. Mart 1989’da Planlama Uzman Yardım­cısı olarak Devlet Planlama Teşkilatına girdi. "Belediyelerin Gelir ve Giderleri ile İstihda­mının Analizi" konulu teziyle Kasım 1993’de Planlama Uzmanlığına atandı. 1998 yılında ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası ve Planlama dalın­da bölüm birincisi olarak master derecesi aldı. Kasım 1999’da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Finans­man Dairesi Başkanlığına, Kasım 2001’de Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendir­me Genel Müdürlüğüne ve Haziran 2009’da Müsteşar Yardımcılığına atandı. Bu göreve ek olarak, birçok kurul ve komisyonda üye olarak çalışmaktadır. Selçuk Üniversitesi iktisat ana bilim dalında doktora çalışması (tez aşaması) devam etmektedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.