Ceyhun Demirtaş

Ceyhun Demirtaş

(1934- ) Hikayeci. Adana’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Adana’da yaptı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimar­lık Bölümü’nü bitirdi (1959). Adana Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalıştı. İstanbul’da kitapçılık yaptı. Politika gazetesi genel yayın müdürlüğü gö­revlerinde bulundu. Ceyhun Demirtaş, günümüz hikâyecilerinden. İlk hikâyeleri Yeni Ufuklar dergisinde çıktı (1955). Mavi, Salkım, Yelken ve Pazar Pos­tası dergilerinde de hikâyeleri yayımladı. 1955-1960 yılları arasında kahramanlarının davranışlarına ve konulara cinsî ve ruhi bunalımlar açısından bakan eserler verdi. Daha son­ra toplumcu yönü ağır basan, sosyal olayların köküne inme­ye uğraşan hikâyeler yazdı. Hikaye kitapları: 1. Tanrıgillerden Biri (1961), 2. Yan Hanı (1967), 3. Çamasan (1972), 4. Apartman (1974). Inceleme-araştırma: 1. Haçlı Emperyalizm (1967), 2. Yağma Edilen Türkiye (1968), 3. Yeni Bir Dev (1977), 4. Yüz Yaşında­ki Delikanlı Bulgaristan (1978), 5. 20. Yüzyıl ve Edebiyat (1979). Çocuk konulu eserleri: 1. Avsalı Çocuk (1978), 2. Sa­vaş ve Küçük Barış (1979), 3. Ada’nın Kuşu (1979). Romanı: Asya (1970). [Asya romanı ile TRT 1980 Sanat Yarışmasında başarı armağanı aldı.