Behçet Türkmen

Behçet Türkmen


Behçet Türkmen 1899 yılında Bursa’da doğdu. Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu.

1 Eylül 1931 tarihinden itibaren Kurmay Yüzbaşı olarak Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti’ne atandı. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çeşitli kademelerde hizmet verdi. 3 Eylül 1953 tarihinde Tümgeneral rütbesi ile Milli Emniyet Hizmeti Reisliği’ne atandı, bu görevi Korgeneral rütbesi ile 27 Mart 1957 tarihine kadar sürdürdü. Aynı yıl Bağdat Büyükelçiliği’ne daha sonra Stockholm Büyükelçiliği’ne atandı.

1972 yılında vefat etti.