Avram Noam Chomsky

Avram Noam Chomsky

7 Aralık 1928’de Pensilvanya’da doğdu. Dilbilimci, Felsefeci.

Pennslyvania Üniversitesini bitirdi. Lisanüstü eğitimini 1951 yılında bitirdi. Dönüşümsel Çözümleme(1955) başlıklı doktora tezinde dil konusundaki kuramsal görüşlerini dile getirdi. 1955’te MIT’de dilbilim ve modern diller dersleri vermeye başladı. 1961 yılında aynı üniversitede Profesör oldu.

Chomsky soğuk savaş dönemine yakından tanıklık yapan bir düşünür olarak, ülkesinin politikalarına karşı çıktı. Siyaset, iktidar ve ideoloji ilişkileri, medyanın kamuoyunu denetleme gücü üzerine yapıtlar verdi.

Chomsky’nin teorileri farklı alanlarda köklü bir şekilde kullanılmıştır. Bazı yayınları: * 1981 Goverment & Bindung (GB),

* 1992 Minimalistisches Program (MP),

* 1994 Bare Phrase Structure (BPS),

* 2001 Derivation By Phase (DBP).