Anaksagoras

(M.Ö. 500 - 428) Yunan doğa filozofu. Klazomenai’de doğan Anaksagoras Atina’da bir okul açarak Perikles, Euripides, Arkhealos (bazı yazarlara göre Sokrates), vb. bir çok öğrenci yetiştirdi. Bazı parçaları günümüze kadar kalan Tabiat Üzerine adlı bir eser yazdı. Platon’un Phaidion’unda Sokrates onun dersinden söz açar.Ayrıca Anaxagoras bir felsefe kitabı yazdı.Ancak M.S 6. yüzyılda Kilikyalı Simplicius’un çalışmalarının korunması sayesinde bu kitabın ilk bölümünün fragmanları hayatta kalabildi. Felsefesi: Anaxagoras, İyonya’dan Atina’ya araştırma biliminin temel esasını ve felsefesini getirdi. Onun gökyüzü izlenimleri ve meteorların düşüşü ona evrensel düzenin yeni teorilerini biçimlendirme imkanını sundu. Peloponnesos’tan daha geniş ve yanıcı bir metal yığını olarak adlandırdığı Güneşin, gökkuşağının, meteorların, güneş tutulmalarının bilimsel açıklamasını yapmaya çalıştı.Anaksagoras, Empedokles gibi, Parmenides’in Varlık ne varlığa gelir ne de geçip gider, ama değişmezdir kuramını kabul ediyordu.Parçaları niteliksel olarak bütün ile aynı olan her şeyin en son ve türetilmiş olduğunu öğretti.