Ahmet Fikri Tüzer

Ahmet Fikri Tüzer

1878 yılında Şumnu’da doğdu. Babasının adı İsmail’dir. Doktor, Kuleli Askeri Lisesi Öğretmeni, Sıhhiye Vekaleti Müsteşarı, III, IV, V, VI. Dönem Erzurum Milletvekili olarak görev yaptı. 12. T.C. Hükümetinde geçici olarak iki gün başbakanlık yaptı. Fransızca bilen Ahmet Fikri Tüzer, 16 Ağustos 1942 tarihinde vefat etti.