Abdullah Beyefendi

Abdullah Beyefendi

Türk din adamı (İstanbul 1867-Mekke ?). Damat Ferit Paşa’nın dördüncü kabinesinde şeyhülislamlığa atanan Abdullah Beyefendi (1920), Anadolu’daki Milli Mücadele aleyhine fetvalar verdiği için İtalya’ya kaçtı (1921). Sonra Mekke’ye gitti (1924). Yüzellilikler listesine alındığından Türkiye’ye dönemedi.