Abbas Halim Paşa

Abbas Halim Paşa

Kahire’de doğdu. Özel hocalardan Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce öğrendikten sonra ağabeyi Said Halim ile birlikte İsviçre’ye giderek yüksek tahsilini orada tamamladı. Uzun yıllar Avrupa’da kalarak kendisini yetiştirdikten sonra İstanbul’a döndü. Sultan II. Abdülhamid’in saltanatının son yıllarında devlet hizmetine girdi. Şûrâ-yı Devlet azası oldu. Said Halim Paşa’nın sadareti yıllarında bir sene kadar Bursa valiliği yaptıktan sonra Nâfıa nazırlığına getirildi. Said Halim Paşa’nın istifası ile kabinedeki görevinden ayrıldı. İstanbul’un işgali sırasında İngilizler tarafından savaş kabinelerinin bazı nazırları, fikir ve siyaset adamları ve bazı mebuslarla birlikte tutuklanarak yargılandı. Mahkeme sonuçlanmadan diğer tutuklularla birlikte Malta’ya sürüldü. İki yıl sonra serbest bırakılınca İstanbul’a döndü. Bundan sonraki yıllarını İstanbul ve Mısır’da geçirdi. Kahire’de vefat etti. Şiir, edebiyat ve musikiden çok iyi anlayan Abbas Halim Paşa, İslam-Türk seciye ve ahlakının en güzel örneklerini şahsında toplamıştı, devrinde cömertliği ve hayırseverliğiyle tanındı. Birçok gencin yurt dışında okumasına yardım edip ilim, fikir ve sanat adamlarını korudu. Çocuklarının hocası olan Mehmet Akif ile İstanbul’da başlayan dostluğu uzun yıllar sürdü, Akif onun daveti ile ömrünün son yıllarını Mısır’da geçirdi. Akif, “El-Uksurda” şiirini ona ithaf ettiği gibi, kendisine hitaben iki manzum tebrik ile “Arîza” isimli iki de manzume yazdı.